Adresas

Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
Administracija tel. (8 386) 75289

Kontaktai

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643

Konsultacijų skyriaus registratūra d.d. tel. (8 386) 73001,
(iš. registracija d.d. 8.00-16.00) mob. 8 656 22225

El.paštas

Administracija: info@visaginoligonine.lt
Misija:
„Mes esame tam, kad norėtumėte kreiptis į mus ir greitai pasveiktumėte“.
VERTYBĖS:
„Kompetencija, Atsakomybė, Dėmesys, Pagarba, Sąžiningumas, Rezultatas“.
VIZIJA:
„Patikimiausia ligoninė Jums“.

NAUJIENOS, AKTUALI INFORMACIJA

Sveikiname su medicinos darbuotojų diena !

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO LIGONINĖS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Pacientams

Informuojame, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) nuostatomis, Jums išreiškus sutikimą gauti sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko, Duomenų valdytojas ir tvarkytojas – VšĮ Visagino ligoninė, juridinio asmens kodas 191342858, registracijos adresas Taikos pr. 15A, LT-31107 Visaginas, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tvarkys sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų teikimo, paciento identifikavimo, statistinių duomenų kaupimo, bei sveikatos priežiūros sistemų ir paslaugų valdymo pagrindais. Paminėtais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, amžius, lytis, savijauta, informacija apie vartotus vaistus, neigiamos reakcijos, lankymaisi pas gydytojus ir kt.) ir gauti duomenys (iš kitų duomenų valdytojų gauti, tyrimų atsakymai, gydytojų išvados ir pan.).

Jūsų duomenis saugosime: teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – ligos istorija saugoma 15 metų (nustojus lankytis); o teikiant stacionaraus gydymo paslaugas – ligos istorija saugoma 25 metus. Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, Jūsų asmens duomenis teiksime informacinėms sistemoms E-sveikata, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, Valstybinei ligonių kasai, Teritorinei ligonių kasai ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš VšĮ Visagino ligoninės.

Jūsų sprendimas suteikti Jums sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas yra savanoriškas. Taigi Jums išreiškus suitikimą gauti sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas, toliau Jūsų asmens duomenis rinksime ir tvarkysime vykdydami teisės aktuose numatytas pareigas. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų galime suteikti už statistikos, IT, serverio priežiūros, archyvavimą atsakingiems darbuotojams, įpareigodami šiuos darbuotojus užtikrinti duomenų konfidencialumą ir tinkamą apsaugą. Informuojame, kad esant Reglamente numatytiems pagrindams, Jūs galite pasinaudoti šiomis duomenų subjekto teisėmis:

- teise susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

- teise reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis;

- teise prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

- teise prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;

- teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Dėl šios priežasties duomenų subjekto teisių įgyvendinsime tik raštiškai pateiktu prašymu, o prieš įgyvendinant teises prašyme pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. VšĮ Visagino ligoninės paskirto duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galite kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais, kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., korespondencijos adresas Taikos pr. 15A, LT-31107 Visaginas.

 

Sveikiname visus su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais ! Linkime šiltų ir sveikų švenčių !

VšĮ Visagino ligoninėje 2022 m. gruodžio 9 d.  priimtas direktoriaus įsakymas Nr. 1-196 "Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo VšĮ Visagino ligoninėje ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo".

Daugiau informacijos galite rasti skiltyje "Korupcijos prevencija".

Vadovaujantis Viešosios įstaigos Visagino ligoninės direktoriaus įsakymu nr. 1 – 124, apsauginių veido kaukių dėvėjimas Visagino ligoninės patalpose yra privalomas visiems darbuotojams, pacientams ir kitiems ligoninėje besilankantiems asmenims.

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.

Apie slapukus