×

Pranešimas

Lack of access rights - File 'http:/www.visaginoligonine.lt/cache/8/f83b2197e89271161b9b8eb308abd0ea.jpg'

Adresas

Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
Administracija tel. (8 386) 75289

Kontaktai

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643

Konsultacijų skyriaus registratūra d.d. tel. (8 386) 73001,
(iš. registracija d.d. 8.00-16.00) mob. 8 656 22225

El.paštas

Administracija: info@visaginoligonine.lt

HIPOKRATO PRIESAIKA
Savo šeimos, mokytojų ir medicinos profesijos brolių akivaizdoje iškilmingai  PRISIEKIU , kad, sutelkdamas visus savo sugebėjimus laikysiuosi šios priesaikos:

•  Visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai. Saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą.
•  Gerbsiu savo mokytojus ir ta pačia dvasia perduosiu medicinos meną kitiems, stengsiuosi neatsilikti nuo medicinos mokslo pažangos, ligonių labui nevengsiu konsultuotis su labiau patyrusiais gydytojais.
•  Sąžiningai, garbingai ir nesavanaudiškai gydysiu be išimties visus, vengsiu tyrimo ir gydymo metodų, žalingų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei pažeidžiančių žmogaus teises.
•  Informuosiu ligonį ir jo šeimą apie ligą, tyrimo ir gydymo būdus bei galimas pasekmes, atsižvelgdamas į jo interesus ir pageidavimus.
•  Niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės, nei savo noru, nei kitų prašomas.
•  Sieksiu paciento gerovės, vengsiu bet kokio nehumaniško žingsnio, paciento klaidinimo ir korupcijos.
•  Šventai saugosiu man patikėtas paslaptis.
•  Visada būsiu korektiškas savo kolegoms.
•  Mediko pareigas atliksiu nepaisydamas paciento amžiaus, tautybės, religijos, rasės ar socialinės priklausomybės.
•  Net ir verčiamas, nieku gyvu nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų nukreiptos prieš žmoniškumą.

Jei nepažeisiu šios iškilmingai, laisvai ir garbingai duotos priesaikos, tebūnie man leista džiaugtis gyvenimu bei medicinos mokslo praktika.

Tepadeda man Dievas !

Priesaiką, patvirtintą žemiau pasirašiusių Lietuvos profesorių habilituotų daktarų parašais, atnaujino ir 1997 m. pateikė Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos Asociacija, Ž. Liauksmino 5, 2001 Vilnius, Lietuva.

Prof. habil. dr. Kazys Ambrozaitis

Prof. habil. dr. Egidijus Barkauskas

Prof. habil. dr. Aldona Bartusevičienė

Prof. habil. dr. Vytautas Basys

Prof. habil. dr. Juozas Blužas

Prof. habil. dr. Povilas Čibiras 

Prof. habil. dr. Gintautas Česnys

Prof. habil. dr. Jurgis Danys

Prof. habil. dr. Balys Dainys

Prof. habil. dr. Dalia Gaidamonienė

Prof. habil. dr. Juozas Galdikas

Prof. habil. dr. Vilius Grabauskas

Prof. habil. dr. Laima Griciūtė

Prof. habil. dr. Birutė Ignatavičiūtė

Prof. habil. dr. Juozas Ivaškevičius

Prof. habil. dr. Algirdas Juozulynas

Prof. habil. dr. Petras Kaltenis

Prof. habil. dr. Melonija Kiauleikienė

Prof. habil. dr. Leonas Klumbys

Prof. habil. dr. Marijonas Krikštopaitis

Prof. habil. dr. Vincas Lapinskas

Prof. habil. dr. Jonas Lelis

Prof. habil. dr. Leonas Mačiūnas

Prof. habil. dr. Algimantas Marcinkevičius

Prof. habil. dr. Zofija Markienė

Prof. habil. dr. Algis Mickis

Prof. habil. dr. Domicelė Mikalauskienė

Prof. habil. dr. Petras Norkūnas

Prof. habil. dr. Vytautas Obelenis

Prof. habil. dr. Povilas Plevokas

Prof. habil. dr. Elena Puodžiūnienė

Prof. habil. dr. Algimantas Raugalė

Prof. habil. dr. Benjaminas Siaurusaitis

Prof. habil. dr. Vytautas Sirvydis

Prof. habil. dr. Elena Stalioraitytė

Prof. habil. dr. Antanas Sučila

Prof. habil. dr. Pranas Šimulis

Prof. habil. dr. Dalia Tamulevičiūtė

Prof. habil. dr. Vytautas Triponis

Prof. habil. dr. Vytautas Usonis

Prof. habil. dr. Giedrius Uždavinys

Prof. habil. dr. Konstantinas Valuckas

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.

Apie slapukus