Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 Kompiuterinės tomografijos registracija tel. (8 386) 70552

VšĮ Visagino ligoninė

Korupcijos prevencija

Susidūrę su korupcinio pobūdžio veika Všį Visagino ligoninėje, pacientai gali kreiptis elektroniniu paštu: vivl@sugardas.lt arba ligoninės pasitikėjimo telefono numeriu: 8 (386) 75289. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje: ligoninės teisininkė Viktorija Pantelejeva , el. paštas: pantilejeva@gmail.com

Apie korupcijos atvejus galima pranešti anonimiškai antikorupcine LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS linija – nemokamu telefonu 8 800 66 004Taip pat informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas galima pranešti el. paštu: ministerija@sam.lt

 

Antikorupcinio švietimo medžiaga: video paskaita.

Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupciniai vaizdo klipai: "Pižama" ir "Kaubojai".

ATMINTINĖ


Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

• Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
• Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.
• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.
• Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
• Svarbu, jog darbuotojai:
-nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
-nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
-išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
-nebandytų patys atlikti tyrimo;
-nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

• Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:
-Visagino savivaldybės administracijos darbuotoją Konstantiną Bagdanavičių.    
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.
Kontaktiniai duomenys: specialus korupcijos prevencijos tel. (8 386) 33 529, Parko g.14, Visaginas,  415 kab

-  Specialiųjų tyrimų tarnybą
Kontaktiniai duomenys: Vasario 16-osios g. 22, 35169 Panevėžys , tel. (8 45) 51 01 71;
el. paštas:panevezys@stt.lt 
 
Specialiųjų tyrimų tarnyba Vilnius tel. 8 5 266 3333, el. paštas pranesk@stt.lt
 • Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis  ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

1. Įstaigos struktūrinių padalinių vadovas.

2. Direktoriaus pavaduotojas medicinai.

3. Direktoriaus pavaduotoja slaugai.

4. Vyriausiasis buhalteris (finansininkas)

Įsakymo Nr. 38, 2016-02-15

 
 
Powered by Phoca Download

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui