Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001

VšĮ Visagino ligoninė

 

Eil.

Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų ( fizinių asmenų) skaičius 2016m.

2016m. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (eurais)

1

Viso personalas

319

685

2

Gydytojai

72

1063

3

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

21

884

4

Vidurinysis slaugos personalas

138

618

5

Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu

4

759

6

Kitas personalas

84

400

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Darbo pasiūlymai

Registracija internetu

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui