Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 Kompiuterinės tomografijos registracija tel. (8 386) 70552

VšĮ Visagino ligoninė

VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

2018 metai

Eil.

Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų ( fizinių asmenų) skaičius 2018m.

2018 m. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (eurais)

1

Viso personalas

320

861

2

Gydytojai

67

1365

3

Administracija

23

1325

4

Slaugytojai

109

832

5

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

33

675

6

Kitas personalas

88

463

2017 metai

Eil.

Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų ( fizinių asmenų) skaičius 2017m.

2017 m. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (eurais)

1

Viso personalas

323

781

2

Gydytojai

75

1277

3

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

24

1105

4

Vidurinysis slaugos personalas

135

705

5

Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu

5

705

6

Kitas personalas

84

438

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui