Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

2019 metai

Eil.

Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų ( fizinių asmenų) skaičius 2019 m.

2019 m. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (eurais)

1

Viso personalas

309

1222

2

Gydytojai

68

1849

3

Administracija

24

1859

4

Slaugytojai

106

1157

5

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

30

956

6

Kitas personalas

81

693

 

VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

2018 metai

Eil.

Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų ( fizinių asmenų) skaičius 2018m.

2018 m. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (eurais)

1

Viso personalas

320

861

2

Gydytojai

67

1365

3

Administracija

23

1325

4

Slaugytojai

109

832

5

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

33

675

6

Kitas personalas

88

463

2017 metai

Eil.

Nr.

Rodiklis

Vidutinis darbuotojų ( fizinių asmenų) skaičius 2017m.

2017 m. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (eurais)

1

Viso personalas

323

781

2

Gydytojai

75

1277

3

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

24

1105

4

Vidurinysis slaugos personalas

135

705

5

Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu

5

705

6

Kitas personalas

84

438

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui