Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Patvirtinta 2016 m. balandžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-81

VšĮ Visagino ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės

 

XIV. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

14.1. Pacientai iš ligoninės išrašomi:

  • pasveikę;
  • tęsti gydymą ambulatoriškai;
  • kai nukreipiami reabilitacijai;
  • kai perkeliami gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
  • grubiai pažeidę ligoninės vidaus tvarkos taisykles.

14.2. Pacientus lankyti galima nuo 8 iki 20 val. Rekomenduojame pacientus lankyti nuo 16 iki 20 val.

14.3. Lankyti pacientus kitu paros metu galima tik gavus skyriaus vedėjo arba budinčio gydytojo

 leidimą.

14.3. Anesteziologijos reanimatologijos skyriuje visais atvejais pacientus lankyti galima tik gavus skyriaus vedėjo ar budinčio gydytojo leidimą.

14.4. Pacientą vienu metu lankyti gali ne daugiau dviejų lankytojų.

14.5. Nepilnamečiams iki 16 metų amžiaus nerekomenduojama lankyti sergančius infekcinėmis ligomis ligonius.

14.6. Lankytojai privalo:

  • vilkėti švarius drabužius ir avėti švarią avalynę. Anesteziologijos reanimatologijos skyriaus ligonių lankytojai turi vilkėti ligoninės chalatą ir avėti vienkartinius avalynės apdangalus;
  • viršutinius rūbus (paltus, kepures) palikti rūbinėje;
  • laikytis nustatytos pacientų lankymo tvarkos ir laiko;
  • nepažeisti kitų pacientų, asmenų ir medicinos personalo teisių;
  • nenešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, svaigalų ir nerekomenduojamų maisto produktų

14.7. Skyriaus slaugytoja turi teisę patikrinti lankytojų atneštus maisto produktus ir teikti patarimus dėl jų vartojimo.

14.8. Pacientai, pažeidę ligoninės nustatytą režimą, savavališkai išvykę iš ligoninės išrašomi į namus, nors tyrimai ir gydymas nebaigti.

14.9. Jeigu paciento tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, jis išrašomas į namus ar siunčiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Prieš išrašant pacientą į namus ar perkeliant į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, gydytojas išsamiai paaiškina pacientui tokio sprendimo pagrįstumą. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina parašu ligos istorijoje. Už ligos istorijos pateikimą pacientui pasirašyti atsakingas informaciją pateikęs gydytojas.

14.10. Pacientai į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas pervežami ligoninės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

14.11. Išrašant pacientą iš ligoninės parengiami ir atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentai ( siuntimas, ligos epikrizė, nedarbingumo pažymėjimas ir pan.).

14.12. Pacientų perkėlimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka: pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą.

14.13. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę ligoninė neatsako.

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui