Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

PATVIRTINTA 2019 m. liepos 18 d.

                                                                      įstaigos direktoriaus įsakymu Nr.1-96 

XIV. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

14.1. Pacientai iš įstaigos išrašomi:

  • pasveikę;
  • tęsti gydymą ambulatoriškai;
  • kai nukreipiami reabilitacijai;
  • kai perkeliami gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
  • grubiai pažeidę įstaigos vidaus tvarkos taisykles.

14.2. Pacientus lankyti galima nuo 8.00  iki 20.00 val. Rekomenduojame pacientus lankyti nuo 16 iki 20 val.

14.3. Lankyti pacientus kitu paros metu galima tik gavus skyriaus vedėjo arba budinčio gydytojo leidimą. Sprendimas priimamas, vadovaujantis paciento interesų viršenybės principu.

14.4. Anesteziologijos reanimatologijos skyriuje visais atvejais pacientus lankyti galima tik gavus skyriaus vedėjo ar budinčio gydytojo leidimą.

14.5. Pacientą vienu metu lankyti gali ne daugiau dviejų lankytojų. Lankytojai privalo laikytis rimties, tvarkos, vykdyti personalo nurodymus, kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.

14.6. Nepilnamečiams iki 16 metų amžiaus nerekomenduojama lankyti ligonius, sergančius infekcinėmis  ligomis. Sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis asmenims lankyti pacientus draudžiama.

14.7. Lankytojai privalo:

  • vilkėti švarius drabužius ir avėti švarią avalynę. Anesteziologijos reanimatologijos skyriaus ligonių lankytojai turi vilkėti ligoninės  vienkartinį chalatą ir avėti vienkartinius avalynės apdangalus;
  • viršutinius rūbus (paltus, kepures) palikti rūbinėje;
  • laikytis nustatytos pacientų lankymo tvarkos ir laiko;
  • nepažeisti kitų pacientų, asmenų ir medicinos personalo teisių;
  • nenešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, svaigalų ir nerekomenduojamų maisto produktų.

14.8. Skyriaus slaugytoja turi teisę patikrinti lankytojų atneštus maisto produktus ir teikti patarimus dėl jų vartojimo.

14.9. Pacientai, pažeidę įstaigos nustatytą režimą, savavališkai išvykę iš ligoninės, išrašomi į  namus, nebaigus gydymo.

14.10. Jeigu paciento tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, jis išrašomas į namus ar siunčiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Prieš išrašant pacientą į namus ar perkeliant į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, gydytojas išsamiai paaiškina pacientui tokio sprendimo pagrįstumą. Gavęs tokią informaciją, pacientas ją patvirtina pasirašydamas ligos istorijoje. Už ligos istorijos pateikimą pacientui pasirašyti atsakingas informaciją pateikęs gydytojas.

14.11. Pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų asmenims suteiktų teisių, turi teisę lankyti paciento sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai) ir paciento pilnamečiai vaikai.

14.12. Išrašant pacientą iš ligoninės, parengiami ir atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi dokumentai (siuntimas, ligos epikrizė, nedarbingumo pažymėjimas ir pan.).

14.13. Pacientų perkėlimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka:

pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą.

14.14. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę ligoninė neatsako.

14.15. Gydytojų vizitacijų ir palatoje pacientams atliekamų procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.

14.16. Leidimą slaugyti sunkios būklės pacientus duoda skyriaus vedėjas.

14.17. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai lankyti pacientų neįleidžiami.

14.18. Lankytojai į palatą gali eiti be viršutinių rūbų, kai kuriuose, dėl veiklos specifikos, pacientų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo tvarka, turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo (pvz. veido kaukes, vienkartinius chalatus, galvos apdangalus ir kt. pagal personalo nurodymų.

14.19. Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų įstaigos administracija gali apriboti ar uždrausti pacientų lankymą, apie tai viešai paskelbdama.

14.20. Pacientams perduodami maisto produktai turi būti švieži, gerai ir tvarkingai supakuoti, greitai gendantys produktai turi būti pažymėti, kokiam pacientui priklauso, ir perduodami skyriaus personalui, kad padėtų į ligonių maistui skirtą šaldytuvą.

14.21. Pacientų lankymą kontroliuoja skyriaus personalas.

14.22. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti įstaigos patalpas ar teritoriją.

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui