Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Patvirtinta 2016 m. balandžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-81

 VšĮ Visagino ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės

 

IX. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į VŠĮ VISAGINO LIGONINĘ TVARKA

9.1. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją specialistą.

9.2. Atvykę į VšĮ Visagino ligoninės priėmimo- skubiosios pagalbos skyrių pacientai  registratūros personalui pateikia savo pasą, socialinio draudimo pažymėjimą, ar kitą, jo asmenį patvirtinantį dokumentą (vaikai – gimimo liudijimą) ir sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą (valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ar sveikatos draudimo pažymėjimą), gydytojo siuntimą. Nedirbantys asmenys turi turėti kvitus, patvirtinančius sumokėtas privalomojo draudimo įmokas arba dokumentus patvirtinančius, kad pacientai draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, invalido, moksleivio ar studento, galiojantį darbo biržos pažymėjimą, nedarbingumo pažymėjimą – jei jis buvo išduotas ir t.t.). Atvykus be gydytojo siuntimo arba atvežtus GMP, apie gydymosi stacionare būtinumą sprendžia ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojas arba gydytojų konsiliumas.

9.3.Be aukščiau išvardintų dokumentų pacientas gali kreiptis į priėmimo-skubiosios pagalbos  skyrių tik dėl būtinosios pagalbos suteikimo, pateikiant šios dokumentus vėliau. Teikiant būtinąją pagalbą, gydytojo  siuntimas neprivalomas. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta “Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas” su pakeitimais.

9.4. Norėdami gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas,

juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į ligoninės administraciją, padalinių  ar skyrių vedėjus bei gydančius gydytojus.

9.5. Pacientai priimami VšĮ Visagino ligoninės priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje visą parą. Konsultacijų kabinetuose – jų darbo laiku, atvykę pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojų ar gydytojų specialistų siuntimu ir be siuntimo (pas dermatovenerologą), savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos problemų. Nedispanserizuotiems ligoniams kreipiantis be siuntimo pas kitus specialistus (neurologą, endokrinologą, echoskopuotoją, endoskopuotoją ir kt.) reikia susimokėti ligoninės kasoje, registratūroje ar priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje mokestį, nustatytą įstatymų tvarka.

9.6. Pacientai pas gydytojus konsultantus registruojami telefonu arba atvykę į Konsultacijų skyrių.    

Atvykstantys gydytojų specialistų konsultacijoms, kreipiasi į Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus registratūrą. Su savimi būtina turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gydytojo siuntimą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą, sveikatos draudimo pažymėjimą arba dokumentus patvirtinančius, kad yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, invalido, moksleivio ar studento pažymėjimus, galiojantį darbo biržos pažymėjimą ar patys moka savanoriškojo sveikatos draudimo įmokas. Pacientui kreipiantis dermatovenerologo konsultacijai gydytojo siuntimas neprivalomas.

9.7. Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus ne darbo metu, gydytojai specialistai, skubos tvarka

konsultuoja pacientus priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje.

 

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui