Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Informacija gyventojams

VšĮ Visagino ligoninėje įkurtas slaugytojo diabetologo kabinetas

 

Ligoninės Konsultacijų skyriuje 167 kabinete (pagrindinio korpuso I aukšte) įkurta diabeto mokykla ir diabetinės pėdos kabinetas. Paslaugas teikia dvi slaugytojo diabetologo kvalifikaciją įgijusios slaugytojos.

Diabetas yra neišgydoma liga, tačiau ligą galima kontroliuoti. Jos komplikacijų padeda išvengti reguliari glikemijos (cukraus kiekio kraujyje), svorio kontrolė, lipidų kontrolė, reguliari akių dugnų apžiūra, mokymas apie cukrinį diabetą, konsultacijos kaip prižiūrėti kojas.

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų nustatytomis bazinėmis kainomis apmokamos slaugytojo diabetologo ambulatorinėmis sąlygomis teikiamos slaugos paslaugų rūšys:

 -slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba;

-gydomasis pedikiūras;

-diabetinės pėdos priežiūra.

Diabeto mokykla – tai specialus kursas pacientams, sergantiems cukriniu diabetu. Diabeto mokykloje pacientai yra supažindinami su cukraligės patofiziologija, aptariami cukralige sergančiųjų mitybos ypatumai, pagrindiniai gydymo principai. Diabeto mokykla dirba pagal specialiai parengtą programą. Užsiėmimų pradžioje pacientai supažindinami su cukrinio diabeto liga, susirgimo priežastimis, diabeto rūšimis, gydymosi metodais, galimomis komplikacijomis, aptariamos insulino rūšys, paaiškinama, kaip reikia naudotis gliukozės kiekio kraujyje matuokliu – gliukomačiu (jie išduodami nemokamai, keičiami į tobulesnius), kada matuoti gliukozės kiekį kraujyje. Taip pat paaiškinama, ką reikia daryti radus aukštą arba labai žemą glikemiją. Mokymo metu supažindinama su cukrinio diabeto komplikacijomis: tai retinopatija – akių tinklainės pakenkimas, polineuropatija – nervų pažeidimas, diabetinė pėda – kojų pakenkimas, nefropatija – inkstų pakenkimas ir kt..

Diabetinės pėdos priežiūros ir gydomojo pedikiūro paslaugos

Slaugytojas diabetologas teikia gydomojo pedikiūro ar diabetinės pėdos priežiūros paslaugas, atsižvelgdamas į „Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo metodinės rekomendacijos“, patvirtintas SAM įsakymu. Slaugytoja diabetologė, pacientams, sergantiesiems cukriniu diabetu, atlieka gydomąjį pedikiūrą, kurį sudaro paciento pėdų nuospaudų, hiperketarozės (suragėjusios odos) šalinimas, sveikų ir deformuotų nagų kirpimas, deformuotų nagų šlifavimas specialia įranga, įaugusių ir grybelio pažeistų nagų priežiūra, padų šlifavimas, pėdų tepimas odos minkštinamuoju kremu, žinių suteikimas kojų priežiūros klausimais.

Siuntimą šioms iš PSDF biudžeto lėšų apmokamoms slaugytojo diabetologo paslaugoms gauti išduoda šeimos gydytojas, siuntime nurodydamas paslaugos pavadinimą. Taip pat pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinei pagalbai ir diabetiniai pėdos priežiūrai paslaugoms gauti gali siusti gydytojas endokrinologas. Siuntimas galioja vienus metus nuo pirmos slaugytojo diabetologo suteiktos paslaugos. Gydytojas endokrinologas, pacientui išdavęs siuntimą gauti slaugytojo diabetologo paslaugų, informuoja (Forma Nr. 027/a) šeimos gydytoją apie siuntimą gauti slaugytojo diabetologo paslaugų.

Mokama ne daugiau kaip už 5 pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugas per metus, suteiktas suaugusiems, ne daugiau kaip už 5 tęstinės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugas per metus vaikams it ne daugiau kaip už 2 paslaugas per metus suaugusiems.

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

 

Paslaugos teikimo sąlygos

1.

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Naujai CD susirgusiems pacientams (suaugusiesiems) –
ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus

2.

 

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Vaikams – ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus

Suaugusiesiems – ne daugiau kaip 2 konsultacijos per metus

3.

Gydomasis pedikiūras

Ne daugiau kaip 4 paslaugos per metus

4.

Diabetinės pėdos priežiūra

Ne daugiau kaip 24 paslaugos per metus

Kreipiantis dėl slaugytojo diabetologo paslaugų būtina turėti:

pasą arba asmens tapatybės pažymėjimą bei šeimos gydytojo arba gydytojo endokrinologo siuntimą.

 

Kreiptis į VšĮ Visagino ligoninės Konsultacijų skyriaus registratūrą atėjus, taip pat informacija teikiama telefonu: +37065622225 nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

Rekvizitai:

VšĮ Visagino ligoninė

Taikos pr. 15 A.

Informacija pateikta internetiniame tinklapyje  www. visaginoligonine.lt

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui