Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

ES PARAMA

VšĮ Visagino ligoninė 2010m. parengė ir pradėjo įgyvendinti 2 metų trukmės ir daugiau kaip 3,5 mln. litų vertės investicinį projektą, kuris buvo finansuojamas  Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „ Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“  priemonę VP3-2.1-SAM-10-V“ Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“

Pagrindinis projekto tikslas- tęsti sveikatos priežiūros sistemos reformą, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę bei optimizuojant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Projektas apima  keletą krypčių: antrinio lygio paslaugų gerinimas, išplėstos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, užtikrintas skubios pagalbos teikimas, pagerintos pacientų priežiūros sąlygos Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, sudarytos geresnės sąlygos dienos chirurgijos paslaugų teikimui.

Projekto lėšomis rekonstruota apie 1000 kv.metrų patalpų. Įsigytas greitosios medicinos pagalbos automobilis, kuriame įdiegta  visa gyvybinių funkcijų palaikymui reikalinga įranga .

Medicininei įrangai ir medicininės paskirties baldams buvo  skirta apie 2 mln. litų paramos lėšų.  Konsultacijų skyrius aprūpintas pažangiausia diagnostine aparatūra: įsigytas echoskopas, gastroskopas, cistoskopas. Priėmimo- skubios pagalbos skyrius aprūpintas  elektrokardiografu, echoskopu, patogia deguonies tiekimo įranga, atnaujinti chirurginių instrumentų rinkiniai. Dienos chirurgija yra viena iš progresyviausių paslaugų teikimo formų, plačiai taikomų Europos Sąjungos šalyse. Chirurginių operacijų alikimui skirtas  laparoskopas ir elektrokaustikos aparatas leis teikti daugiau ir įvairesnių dienos chirurgijos paslaugų. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius aprūpintas mobiliomis funkcinėmis lovomis.

Didžiausi pokyčiai pastebimi Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Įsigyta halokamera, limfodrenažinė sistema bei 12 vienetų skirtingų  aparatų lazerio, šalčio, ultragarsinei, ultravioletinei,  ultraaukšto dažnio bangų bei magnetinei terapijai, taip pat įranga kineziterapijai.

Visos projekte numatytos veiklos yra įgyvendintos, nupirkta visa numatyta medicininė įranga, užbaigti remonto darbai. Projekto naudą  tiesiogiai pajus apie 6000 Visagino miesto ir aplinkinių rajonų  pacientų.

 

 

Fizinės medicinos ir Reabilitacijos skyrius

 

 

 

Dienos chirurgijos skyrius

 

 

Ligoninės Priėmimo skyrius

 

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui