Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

 

2009 m. rugsėjo mėnesį VšĮ Visagino ligoninė kartu su partneriu VšĮ Rokiškio rajono ligoninė pradės įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis remiamą projektą „VšĮ Visagino ligoninės ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ kvietimas Nr. 01.

 

VšĮ Visagino ligoninė, remdamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros paskelbtu kvietimu teikti paraiškas Nr. VP1-1.1-SADM-06-K, 2008 m. spalio mėnesį pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos fondų lėšų nurodytam projektui įgyvendinti. Pateikta paraiška sėkmingai perėjo vertinimo ir atrankos procesus ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą suteikti finansavimą VšĮ Visagino ligoninei.

Iš viso pagal ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ priemonę Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai buvo pateiktos ir užregistruotos 149 paraiškos, naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjo 122 paraiškos. Paraiškų vertinimo ir atrankos Komisija, į kuriuos sudėtį įėjo Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijų bei Agentūros atstovai, nutarė rekomenduoti finansuoti 37 paraiškas, surinkusias daugiau kaip 50 balų. VšĮ Visagino ligoninės projektas buvo įvertintas 68 balais.

 

2009 m. liepos 31 d. Paramos fonde Europos socialinio fondo agentūroje buvo pasirašyta „VšĮ Visagino ligoninės ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projekto finansavimo ir administravimo sutartis. VšĮ Visagino ligoninės projektas skirtas padėti išvystyti ligoninės strategiją (konkretizuoti tikslus, suplanuoti veiksmus, sukuriant siekiamo įvaizdžio modelį); sukurti aukštos kokybės slaugos standartą ir jo apmokyti darbuotojus; padidinti ligoninės padalinių vadovų komandos vadybos kompetenciją; padidinti darbuotojų veiklos valdymo procesų efektyvumą; padėti sukurti krizių valdymo prevencinę sistemą; vykdyti specializuotus VšĮ Visagino ligoninės ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės gydytojų ir slaugytojų mokymus; pagerinti realių darbo komandų bendradarbiavimo įgūdžius ir sutelkti ligoninės darbuotojus, siekiant tapti stipriausia ligonine regione.

Projekto tikslas – užtikrinti VšĮ Visagino ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės darbuotojų turimų žinių bei įgūdžių atitikimą dabartiniams darbo rinkos poreikiams.

Projekto tikslo pasiekimui numatyti tokie uždaviniai:
sustiprinti projekto pareiškėjo ir partnerių darbuotojų bendrąsias žinias ir įgūdžius;
sustiprinti projekto pareiškėjo ir partnerių darbuotojų specializuotas žinias ir įgūdžius.

Projekto tiesioginės tikslinės grupės – VšĮ Visagino ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės darbuotojai. Netiesioginės projekto tikslinės grupės – ligoninių paslaugų vartotojai.

Projekto partneris buvo pasirinktas remiantis nuolatiniu įstaigų bendradarbiavimu, siekiant padidinti darbuotojų kvalifikaciją sveikatos apsaugos sektoriuje bei siekiant sumažinti projekto administracines išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 25 mėnesiai (iki 2011 m. gegužės mėn.).

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui