Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Projektas "Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje" Nr. 10.1.2-ESFAA-V-916-01-0013

Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Mokymų programos pavadinimas: Korupcijos pasireiškimo tikimybės ir rizikų įvertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

Programos tikslai:
1.Suteikti žinias ir pristatyti teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija, su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, apžvalga.
2. Pateikti informaciją kaip reikėtų rengti įstaigos korupcijos prevencijos programas ir programų priemonių planus.
3. Suteikti žinias ir įgūdžius apie Viešųjų ir privačių interesų deklaravimą ir deklaravimo kontrolę.

Mokymai: Panevėžys, 2019-01-14.

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui