Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Ligoninės naujienos

2020-01-14 VšĮ Visagino ligoninės darbuotojų visuotiniame susirinkime buvo išrinkta nauja Medicinos etikos komisija. Komisija renkama trejiems metams.

Visagine apdovanoti geriausi iš geriausiųjų, jų vardai bei nuopelnai

2019 m. gruodžio 14 d. 11-ąjį kartą Visagino kultūros centre įvyko metų pabaigos šventė – apdovanojimų vakaras „Mano miestas – Visaginas". Vakaro metu paskelbti ir apdovanoti 2019 metų Visagino savivaldybei labiausiai nusipelnę visaginiečiai. Vienas iš apdovanojimų, už nuopelnus sveikatos srityje, buvo įteiktas Vaikų ligų skyriaus vedėjai, gydytojai Aistei Sniečkuvienei, kuri į Visaginą atvyko iš Kauno prieš trejus metus. Savo nuoširdumu, atsidavimu ir rūpestingumu gydytojai Aistei Sniečkuvienei, nuo pat pirmųjų darbo dienų ligoninėje, pavyko užkariauti mažųjų pacientų ir jų tėvelių simpatijas bei pagarbą.

Interesų konfliktas

 

Interesų konfliktas yra situacija, kai asmuo eidamas savo pareigas privalo atlikti tam tikrą veiksmą, tačiau tas veiksmas (veikla) yra susijęs ne tik su jo pareigomis, bet ir su jo privačiu interesu. Sąvoka „interesų konfliktas" yra sudėtinė, todėl ją reikėtų nagrinėti nuosekliai.

Sprendimas

Įstatyme vartojama sąvoka „sprendimas" apima bet kokį valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiksmą.

Pavyzdys. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą (savo tiesioginio vadovo ir pan.), dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų veikloje, rašo tarnybinius raštus, rengia įsakymus, atstovauja, tarpininkauja, vizuoja dokumentus ir t. t. Visi šie veiksmai Įstatymo prasme yra prilyginami sprendimui.

Sprendimas + privatus interesas = interesų konfliktas

Interesų konfliktas yra situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas (ar pavedimą), privalo priimti (ar dalyvauti priimant) sprendimą, kuris yra susijęs ir su jo privačiu interesu.

Pavyzdys. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas, privalo dalyvauti sprendžiant ir savo sutuoktinio (-ės) žemės sklypo paskirties keitimo klausimą. Nors asmuo dar nesiima jokių veiksmų (nerengia atitinkamų dokumentų ir pan.), jis yra interesų konflikto situacijoje.

Skaityti daugiau: 2019-12-16

Dėl vaistinių preparatų bei kitų priemonių reklamavimo tvarkos VšĮ Visagino ligoninėje atsakingas

direktoriaus pavaduotojas medicinai Vladimir Veikša.

Tvarkos aprašas (pdf formatu).

2019 m. rugsėjo 26-27 dienomis VšĮ Visagino ligoninėje lankėsi svečiai iš Vokietijos Halės miesto Šv. Elžbietos ligoninės. Buvo atgabenta medicininė parama.

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2016-11-08 įsakymu V-1234 „Dėl slaugos protokolų rengimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo" teikiamas šis sąrašas:

"Pacientų ausų ir akių priežiūros protokolas";

„ Vienkartinių basonų, antelių naudojimo pacientui protokolas";

„ Antropometrinių matavimų protokolas";

„ Dirbtinių angų priežiūros protokolas";

„Matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą";

„Klizmuoti pacientą";

„Plauti šlapimo pūslę, atlikti šlapimo pūslės instiliaciją minkštu kateteriu";

„Pragulų stebėjimas, profilaktika ir priežiūra";

"Skatinti šlapinimosi refleksą";

„Diurezės matavimas";

„Paciento odos paruošimo prieš injekcijų, punkcijų, kraujo ėminių paėmimą tvarka";

„Periferiniai kateteriai, jų įvedimas ir priežiūra";

„Pacientų burnos ertmės priežiūra";

„Elektrokardiogramos registravimas";

„Atlikti injekciją (į odą, paodį, raumenis, veną)";

„Įvertinti paciento higienos būklę";

„Skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį";

„Keisti paciento baltinius, patalynę";

„Paciento maitinimas";

VšĮ Visagino ligoninės darbo tarybos nariai

1. Oleg Sosunov
2. Jurij Fedurcia
3. Jakub Nurov
4. Tatjana Kožinevskaja
5. Vera Šerubniova
6. Viktorija Pantelejeva
7. Daiva Lukoševičiūtė

Projektas "Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje" Nr. 10.1.2-ESFAA-V-916-01-0013

Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Mokymų programos pavadinimas: Korupcijos pasireiškimo tikimybės ir rizikų įvertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

Programos tikslai:
1.Suteikti žinias ir pristatyti teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija, su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, apžvalga.
2. Pateikti informaciją kaip reikėtų rengti įstaigos korupcijos prevencijos programas ir programų priemonių planus.
3. Suteikti žinias ir įgūdžius apie Viešųjų ir privačių interesų deklaravimą ir deklaravimo kontrolę.

Mokymai: Panevėžys, 2019-01-14.

2018 m. gruodžio 5 d. Vilniuje Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotoje diskusijoje "Kaip matuosime skaidrumą sveikatos sektoriuje per ateinančius 10-imt metų" dalyvavo VšĮ Visagino ligoninės  teisininkė Viktorija Pantelejeva.

Šis renginys buvo paskirtas Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimui.

Su sveikinimo žodžiu kreipėsi Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė.

Buvo nagrinėjamos šios temos:

1. Sveikatos sistemos antikorupcinė-teisinė sistema. Kaip matuojami korupcijos prevencijos rezultatai dabar? (prof. dr. Ryšardas Burda);

2. Nuo tyrimų prie konkrečių veiksmų: kaip sumažinti kyšininkavimą sveikatos apsaugoje? (pran. Ingrida Kalinauskienė);

3. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas praktikoje. (doc. pr. Kęstutis Štaras);

4. Pasaulio praktika ir patirtys: atitikties kultūros matavimas  sveikatos sektoriuje (prof. dr. Raimundas Kalesnykas).

Akimirkos iš renginio:

   

  

 

Nuo š.m. lapkričio 1 d. duomenų apsaugos pareigūnu VšĮ Visagino ligoninėje paskirta teisininkė Viktorija Pantelejeva.

Skaityti daugiau...

 

DĖL KVIETIMO DALYVAUTI ANTIKORUPCINIŲ INICIATYVŲ ATRANKOJE

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką. Joje gali dalyvauti valstybės ir savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės interesus, vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojai, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2018 m. įgyvendinę ar pateikę pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje įgyvendinimo ateityje.

Skaityti plačiau...

2018 m. spalio 18-19 dienomis VšĮ Visagino ligoninėje lankėsi svečiai iš Vokietijos Halės miesto Šv. Elžbietos ligoninės. Buvo atgabenta parama, kurią sudarė: medicininės priemonės, vaikštynės, kėdės, čiužiniai, funkcinės lovos, echoskopas.

 

Įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos projektą "Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje", kviečiame susipažinti su pateikta vizualia informacija.

https://www.facebook.com/NeKysisGydo/  

PARODA ANTIKORUPCINE TEMA

Nuo 2018-08-01 iki 2018-08-16 veikė Visagino moksleivių piešinių ir plakatų antikorupcijos tema paroda „Esu sąžiningas“ (iniciatorius – Visagino savivaldybės antikorupcijos komisija, organizatorius – Visagino viešoji biblioteka).

Šiuose kūrybiniuose darbuose išreikštas pilietiškas mokinių požiūris į vis dar pasitaikantį korupcijos reiškinį.

Skaityti daugiau: 2018-08-27

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui