Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Kosultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001

VšĮ Visagino ligoninė

 

Direktorius

Kastytis Matulevičius
Telefonas (8 386) 75 289

Direktorius vadovauja ligoninės administracijai, organizuoja visos įstaigos veiklą, rūpinasi ligoninės materialinės bazės stiprinimu bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, organizuoja ligoninės finansinę veiklą ir jos kontrolę, planuoja ir plečia teikiamų paslaugų struktūrą, vadovauja įstaigos ūkinei veiklai.

 

Direktoriaus
pavaduotojas medicinai

Vladimir Veikša

Telefonas (8 386) 75 289

Vadovauja ligoninės gydymo-diagnostikos padalinių veiklai, kontroliuoja medicininių apžiūrų, gydymo, konsultacijų, ligonių slaugos ir gydymo kokybę, medicininės dokumentacijos pildymo kokybę.

 

Direktoriaus pavaduotoja slaugai

Loreta Stalnionienė
Telefonas (8 386) 75 290

Vadovauja visų įstaigos padalinių slaugos personalui bei organizuoja slaugos darbą. Koordinuoja visą slaugos darbą, tobulina darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia pasiūlymus vadovui. Tobulina personalo mokymą, darbą, numato būdus jam gerinti. Vadovauja slaugos studentų praktikai.

 

 Vyriausioji finansininkė

Virginija Samkienė
Telefonas (8 386) 70 542

Organizuoja ligoninės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimą, ligoninės nuosavybės saugumą. Formuoja ligoninės apskaitos politiką, atsižvelgdama į veiklos struktūrą ir ypatumus. Užtikrina racionalų ligoninės ir jos padalinių buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, informacijos apie ligoninės veiklą pateikimą laiku bei ligoninės finansinį stabilumą.

 

Gydytoja administratorė

Stella Fedurtsya
Telefonas (8 386) 75 235

Gydytoja administratorė atlieka vidaus audito vadovo funkcijas, dalyvauja įgyvendinant kokybės sistemą, rengia sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis projektus, rengia veiklos įsakymų projektus, dalyvauja rengiant ir vykdant investicinius projektus, rengia ataskaitas į TLK apie teikiamas ligoninėje stacionarines ir ambulatorines paslaugas.

 

Vyriausiasis inžinierius

Jaunius Bagdonas
Telefonas (8 686) 58321


El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Organizuoja ligoninės inžinerinių tinklų ir įrenginių tinkamą eksploatavimą, užtikrina nepertraukiamą darbą bei techninę priežiūrą. Sudaro pastatų, inžinerinių įrenginių remonto planus, sąmatas ir kontroliuoja jų vykdymą. Organizuoja planines ir nuolatines ligoninės pastatų, inžinerinių tinklų bei įrengimų apžiūras, likviduoja avarijas, gedimus, užtikrina įrenginių patikrą bei remontą. Vadovauja remonto tarnybos darbui.

 

Vyriausioji ekonomistė

Jolanta Konošovienė
Telefonas (8 386) 70 542

Analizuoja ligoninės padalinių ūkinę veiklą, rengia priemones ekonomijos užtikrinimui, nustato ekonominį darbo organizavimo, naujos technikos diegimo efektyvumą, atlieka teikiamų paslaugų kaštų analizę, investicijų atsiperkamumo ir ekonominės naudos analizę, atlieka ligoninės skyrių veiklos analizę, dalyvauja sudarant sutartis su paslaugų pirkėjais, nagrinėjant parengtus ūkinius planus, vykdant išteklių taupymo darbus.

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Darbo pasiūlymai

Registracija internetu

Pacientų padėkos

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui